Hem > Nyheter > Nedgången har expanderat från 14% till 19%! SEMI sänker den globala fabutrustningsprognosen i år

Nedgången har expanderat från 14% till 19%! SEMI sänker den globala fabutrustningsprognosen i år

SEMI (International Semiconductor Industry Association) uppdaterade den globala fab prognosrapporten för andra kvartalet 2019 och sänkte den globala fabutrustningsutredningen prognosen i år. Årets uppskattning sänks med 14%, och utökas ytterligare till 19% till 48,4 miljarder. I amerikanska dollar minskar tillväxten från den ursprungliga 27% till 20% nästa år och når 58,4 miljarder dollar. Även om det finns en återhämtning minskar det fortfarande investeringsbeloppet med 20 miljarder dollar 2018.

Dessutom, trots att prognosticera tillväxten år 2020, kommer fabutgifterna 2020 fortfarande att vara 2 miljarder dollar mindre än investeringarna år 2018.

SEMI uppskattar att årets utgifter för minnesindustrin kommer att minska med 45%, vilket står för den stora majoriteten av årets nedgång men förväntas återhämta sig kraftigt med 45% år 2020 och uppgå till 28 miljarder dollar. År 2020 kommer minnesrelaterade investeringar att öka med mer än 8 miljarder dollar i år och återhämtningen av fabs utgifter kommer att drivas. Jämfört med 2017 och 2018 kommer dock den minnesrelaterade investeringen att vara betydligt lägre än föregående nivå.

SEMI sa att även om minnesindustrins utgifter kommer att minskas kraftigt i år väntas investeringarna i två branscher växa mot trenden. För det första förväntas investeringarna i gjuteriindustrin öka med 29%, driven av avancerade processer och produktionskapacitet. Mikroprocessorns chipindustrin förväntas öka med mer än 40%, driven av sändningen av 10nm process mikroprocessorer (MPU). Den totala kostnaden för mikroprocessorchips är emellertid fortfarande mycket lägre än gjuteri och minne. Relaterade investeringar.

SEMI sa också att med investeringsdynamiken var sjätte månad, minskade utgifterna under första halvåret i år med 48% och de medel som investeras i 3DNAND och DRAM kommer att sjunka med 60% respektive 40%. Minskningsindustrins utgifter förväntas emellertid stabiliseras under andra halvåret i år. Och kommer att visa en återhämtning år 2020.

I den senaste globala fabprognosrapporten spårar och uppdaterar SEMI 440 fabs och produktionslinjer över hela världen med investeringsplaner för perioden 2018-2020. Jämfört med innehållet som meddelades i februari i år har rapporten uppdaterats 192 gånger, inklusive Tillägg av 14 nya anläggningar och linjer.